La meitat de pacients d’atenció domiciliària barcelonins tenen indicis de depressió i malnutrició

L'enquesta es basa en diferents ambulatoris de Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sant Andreu

El 41% dels pacients d’atenció domiciliària de Barcelona té risc de patir malnutrició, segons un estudi realitzat per infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. L’objectiu del treball és descriure l’estat nutricional dels pacients majors de 64 anys inclosos en el programa d’atenció a domicili dels CAP de Bon Pastor, Carles Ribas, El Carmel, Gòtic, La Mina i el Raval Nord. Es van excloure els que estaven ingressats en una residència, pacients de cures pal·liatives i aquells amb demència i sense cuidador que col·labori en la realització del qüestionari. La mostra final va ser de 214 pacients. Un 47,3% presentava una possible depressió, i un 32,5% suspenia la seva qualitat de vida.

El projecte de recerca mostra que la mitjana d’edat de les persones és de 86,3 anys, que són majoritàriament dones (70,1%) i que el 29,9% viu sol. Un 23,4% tenia un cuidador formal; un 43,5%, un cuidador informal; un 23,4% utilitzava els dos, i un 9,8% no en tenia cap. Es va observar també una presència significativa de demència i deteriorament cognitiu. De fet, un 12,6% tenia registrat a la història clínica que patia demència, i un 18,1% presentava deteriorament moderat greu.

Possible depressió a la meitat dels casos

A més, un 47,3% presentava possible depressió. Un 32,5% suspenia la seva qualitat de vida (segons el termòmetre EuroQol), i un 24,7% presentava dificultat per a la ingesta de líquids i sòlids. La presència de demència o deteriorament cognitiu, un major grau de dependència i haver estat hospitalitzat es relaciona amb un major risc de desnutrició.

Mètode d’enquesta

El projecte de recerca va consistir en una entrevista a domicili d’uns 45 minuts, on es van analitzar diferents variables tant des de l’àmbit clínic (sexe, edat, pes, talla, número d’hospitalitzacions), com de l’àmbit funcional (índex de Barthel, preparació del menjar, ajuda en el menjar, disfàgia), de l’àmbit mental (examen cognoscitiu, depressió a través del Test Yesavage, la qualitat de vida a través del termòmetre EuroQol) i de l’esfera social (valoració socio-familiar amb el Test Gijón, situació econòmica, unitat de convivència, cuidador principal i característiques, estat civil o nivell d’estudis).

Més informació

Nou comentari