L’eina per dissenyar els teus propis pressupostos de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha facilitat una aplicació que permet comparar el projecte de ciutat dels usuaris amb l'actual

Pujar l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) o canviar la política fiscal per millorar els ingressos de la ciutat està en les teves mans. Almenys en una calculadora que simula la gestió del pressupost de la ciutat i que l’Ajuntament ha fet pública perquè els ciutadans sapiguen com es gestiona l’economia de Barcelona. Es basa en dades reals, simulant tots i cadascun dels procediments i passos mitjançant els quals es confeccionen els pressupostos municipals. Al final de la gestió, l’eina et mostra de manera gràfica els principals indicadors dels teus pressupostos en comparació amb els actuals i et valora les millores o dificultats que hi trobi. 

El funcionament de l’aplicació és en diferents fases. Et deixa calcular els ingressos que es rebran anualment i els permet modificar, ja sigui pujant l’IBI o altres taxes en les quals l’Ajuntament té competències. També es pot fixar el límit de despesa, que anirà en relació als ingressos que s’hagi decidit preveure. La despesa es repartirà segons decideixi l’usuari entre les corrents i les de capital, que són les d’inversions. 

L’eina, a més, fa que el ciutadà pugui prioritzar a quines partides dedica més recursos directes segons les seves preferències: a seguretat, habitatge, salut, serveis socials, etc. I també es pot decidir en què s’inverteix més o menys, després de valorar el capital destinat als diferents projectes en marxa.

Aquesta opció es troba dins el web Estratègia i Finances, on s’ha fet un esforç per fer transparent i accessible a tothom tota la informació sobre les finances municipals, els pressupostos o els proveïdors que treballen per l’ajuntament.

Més informació

Nou comentari