Investigadors barcelonins identifiquen 568 gens amb potencial per produir càncer

Han realitzat una anàlisi computacional exhaustiva d'uns 28.000 tumors de 66 diferents tipus de càncer

Investigadors de laboratori de Genòmica Biomèdica de l’IRB Barcelona, ​​liderat per la investigadora ICREA Núria López-Bigas, han realitzat una anàlisi computacional exhaustiva d’uns 28.000 tumors de 66 diferents tipus de càncer i han identificat 568 gens directors del càncer. Aquests gens juguen papers específics en la regulació del creixement cel·lular, el cicle cel·lular i la replicació de l’ADN, entre d’altres.

Les mutacions en aquests gens confereixen a les cèl·lules malignes la capacitat de reproduir-se de manera ràpida i indefinida, evadir el sistema immune i altres sistemes de defensa, propagar i envair altres teixits i modificar l’entorn per al seu benefici, entre altres capacitats. El càncer és un grup de malalties caracteritzades per un creixement cel·lular incontrolat, causat per mutacions i altres alteracions en el genoma de les cèl·lules.

Tumors mutants

Un tumor pot presentar entre centenars i milers de mutacions, però només unes poques són vitals per a la seva capacitat tumorígena, i aquestes mutacions essencials afecten la funció dels gens directors del càncer. Trobar els gens que alberguen aquestes mutacions causants del càncer és un dels principals objectius de la investigació oncològica.

“El registre de gens directors proporciona als investigadors del càncer, tant en l’àmbit de la recerca clínica com en el de la recerca bàsica, coneixements crucials i té un impacte important en la presa de decisions clíniques. Per exemple, si sabem que la capacitat tumorígena d’un tumor depèn d’una proteïna concreta, els oncòlegs poden emprar una teràpia específicament utilitzant anticossos o altres inhibidors que la bloquegin per tractar el pacient”, explica López-Bigas.

Gens perillosos

Amb la identificació dels 568 gens conductors del càncer, el grup d’investigadors ha comprovat que la majoria són altament específics i que les seves mutacions són capaços de desencadenar només uns pocs tipus de tumors. No obstant això, hi ha un petit grup, que representa menys del 2% dels gens conductors identificats, que és molt versàtil i pot impulsar més de 20 tipus diferents de càncer.

“Des que van ser identificats per primera vegada, se sap que els gens conductors del càncer presenten diversos nivells d’especificitat. Tenir aquest registre ens ha permès abordar aquesta qüestió de manera sistemàtica”, comenta Abel González Pérez, investigador associat de laboratori de Genòmica Biomèdica, que també ha liderat l’estudi. Estudis previs han demostrat que els càncers són causats per una mitjana de 4 mutacions clau en els gens conductors del càncer.

Alguns tipus de càncer, caracteritzats per un nombre baix de mutacions, presenten només una mutació en aquests gens, mentre que altres que típicament presenten moltes mutacions, com els tumors colorrectals i d’úter, arriben a tenir fins a 10. Altres alteracions genòmiques, com les variants estructurals, els canvis en el nombre de còpies dels gens i les mutacions que afecten zones del genoma que no donen lloc a proteïnes també contribueixen a la tumorigènesi.

Nou comentari