Inversió milionària per mitigar els episodis de males olors a la depuradora del Besòs

S'instal·larà un sistema avançat de de desodoració de l'aire dins del reactor biològic

L’AMB invertirà 7,4 milions d’euros per mitigar els episodis de males olors procedents de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del Besòs. El projecte, finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), consisteix en la instal·lació d’un sistema avançat de desodoració de l’aire dins del reactor biològic. En aquesta part del tractament, que és el que sovint genera els gasos que provoquen les males olors, s’eliminarà la matèria orgànica present per mitjà de microorganismes.

Actualment, el sistema utilitzat per minimitzar aquestes olors no és 100 % efectiu perquè només elimina determinats compostos. Consta de 80 equips que fan servir la tecnologia del carbó actiu per a l’adsorció química d’olors. Els esmentats equips tenen un bon rendiment per a l’eliminació de determinats compostos, com ara el sulfur d’hidrogen i els mercaptans, algunes de les substàncies presents a les aigües residuals que fan pudor. No obstant això, no són tan eficients eliminant, per exemple, els anomenats compostos orgànics volàtils (COV).

Prova pilot satisfactòria

La tecnologia que s’utilitzarà en el nou sistema de desodoració de l’EDAR del Besòs té la capacitat de neutralitzar una quantitat més gran de substàncies. Aquest sistema va ser escollit per l’AMB després de fer un estudi d’alternatives, així com una prova pilot de l’alternativa escollida. Consisteix en un biofiltre d’altes prestacions que serveix de suport als cultius bacterians que fan la depuració.

A la prova pilot es va demostrar que aquesta tecnologia s’ajusta millor a les característiques de l’aire que cal tractar: l’eficiència en l’eliminació de COV és del 97 % de mitjana. Una vegada aprovada la inversió, Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle integral de l’aigua, s’encarregarà de licitar les obres, que està previst que comencin abans d’acabar el 2020 i que finalitzin el 2023.

Episodis de males olors a la zona del Besòs

El nou sistema ajudarà a mitigar els problemes d’olors en una zona, la del Besòs-Fòrum, en què també hi ha altres instal·lacions públiques, com plantes de tractament de residus, així com un nombre important d’indústries privades, que també són focus potencials d’olors. En tot cas, aquestes no afecten la qualitat de l’aire i són totalment innòcues, més enllà de la molèstia entre la població. Amb la instal·lació dels nous equips de desodoració l’AMB espera una millora notable en el problema de pudors a la zona.

Nou comentari