Identifiquen dos marcadors cardíacs que prediuen el risc en pacients amb Covid

Investigadors i metges de l'Hospital del Mar i del CIBERESP participen en la investigació

Metges del Servei de Cardiologia de l’Hospital del Mar i investigadors de l’Institut Hospital del Mar Investigacions Mèdiques (IMIM) i del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) han identificat dos marcadors de dany cardíac com a elements per al diagnòstic de risc en pacients amb Covid-19. Els investigadors han analitzat dades de 872 pacients diagnosticats amb Covid-19 entre el 27 de febrer i el 7 d’abril i en 651es van realitzar anàlisis dels dos marcadors –la proteïna troponina-7 i el pèptid matriurètic cerebral.

El 34,6% i el 36,2% d’ells presentaven nivells elevats en sang d’aquests marcadors, respectivament. La seva detecció permetria seleccionar els pacients amb més risc i optimitzar els tractaments.Ell treball, publicat a la Revista Espanyola de Cardiologia, ha buscat validar si dos indicadors de sang en dany cardíac, la proteïna troponina-T i el pèptid natriurètic cerebral podien ser utilitzats com a predictors de risc en aquests pacients.

Selecció de pacients de risc

La cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital del Mar i líder de la investigació, Beatriz Vaquerizo, ha apuntat que en cas de rebrot aquests marcadors cardíacs mitjançant una simple analítica en sang a l’ingrés dels pacients “permetrien seleccions aquells amb més risc de complicacions i, per tant, es podria optimitzar de forma precoç l’estratègia terapèutica. Això permetria avançar diagnòstic de pacients amb risc de complicacions i de necessitat de ventilació mecànica.

L’estudi revela que el percentatge de mortalitat i de necessitat de ventilació mecànica en els pacients que presentaven aquestes xifres elevades dels marcadors eren molt més elevades que en els que no en presentaven. En el cas de la troponina-T, del 39,1%, respecte només el 9,1%; i en el de NT-proBNP del 42,6% respecte el 6,8%. “Això mostra la capacitat d’aquests dos marcadors d’identificar aquells pacients que tindran una pitjor evolució de la Covid-19”, apunta Vaquerizo.

Element important

D’altra banda, aquests pacients presentaven pitjor evolució en altres aspectes. El 62% va necessitar algun tipus d’ajuda per a respirar i un 7% ventilació mecànica. La seva hospitalització va ser de nou dies i un 12% va morir. Els pacients amb símptomes menys severs o que van poder ser tractats a domicili no presentaven dany cardíac, per la qual cosa, els investigadors dedueixen que es tracta d’un element important en el pronòstic del pacient i a l’hora d’iniciar el tractament.

Una quarta part dels que van necessitar hospitalització, però no suport ventilatori, patien dany cardíac, xifra que s’eleva a un terç en els que sí que van necessitar suport ventilatori però no ventilació mecànica, i a la meitat en els que sí que en van necessitar. Més del 80% dels que van morir en presentaven

Nou comentari