Gimnasos, escoles i serveis prepagats: tenim dret a reclamar?

Les mesures excepcionals davant el coronavirus no són, segons el codi de consum, un argument per no recuperar diners pagats per serveis no prestats

Nou comentari