Frenada històrica de la contaminació per partícules PM10 a Barcelona el 2018

Les pluges van permetre que Catalunya deixés de superar el llindar anual de partícules en suspensió per primer cop des del 2000, amb només 2 estacions per sobre del màxim permès

La contaminació a Barcelona es va reduir l’any passat gràcies a les pluges. Les estacions catalanes van deixar de superar en 2018 per primera vegada el límit legal de partícules en suspensió PM10 des que hi ha registres, l’any 2000, segons ha informat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat. “No s’ha detectat cap superació del valor límit anual ni s’ha ultrapassat el nombre de superacions permeses del valor límit diari d’aquest contaminant”, indica.

Les partícules en suspensió històricament han presentat nivells elevats en la conurbació de Barcelona, ​​juntament amb el diòxid de nitrogen (NO2). Les pluges d’aquest any han aconseguit baixar de cinc a dos les estacions de Barcelona que encara incompleixen els límits legals de partícules contaminants de NO2 a l’ambient durant 2018.

La Conselleria ha informat que actualment existeixen superacions dels límits permesos pel que fa als contaminants de NO2, l’ozó troposfèric (O3), el clorur d’hidrogen (HCI) i el sulfur d’hidrogen (H2S). Ho ha atribuït “als canvis normatius i a les millores tecnològiques dels últims anys” que han aconseguit reduir les emissions i els nivells d’immissió.

Més informació

Nou comentari