Els centres Vitalia Home obtenen el certificat ‘Clean Site’ com a edificis protegits de la Covid

Tots els centres del grup s'han sotmès a un procés d'auditories

Els centres Vitalia Home de persones grans han obtingut el certificat ‘Clean Site’ com a edificis protegits enfront de la Covid-19.

El certificat, emès per la companyia Bureau Veritas, una companyia global de serveis d’assaig, inspecció i certificació amb llarga trajectòria professional, acredita que existeixen i es compleixen de manera rigorosa protocols i mesures eficaces per a prevenir el contagi, i fins i tot per a detectar i actuar de manera immediata per a evitar la seva transmissió, segons ha informat aquest dijous Vitalia Home.

Així, tots els centres del grup s’han sotmès a un procés d’auditories per a garantir que compleixen amb els estrictes criteris de seguretat en els seus centres per a prevenir l’aparició del virus, així com per a actuar de manera immediata i contundent, en cas d’indici d’aparició.

En concret, el Protocol General d’Actuació i el Protocol d’Edifici Segur han estat garantia d’això. Basats en quatre claus fonamentals: incorporació de noves tecnologies, formació, reserva d’EPI’s i rigorosos procediments de seguretat; aquests han donat compte de les mesures adoptades per cada centre per a fer front a la situació derivada de la Covid-19.

L’obtenció d’aquest certificat de qualitat ‘Clean Site’ per part de la companyia Bureau Veritas reconeix l’esforç de Vitalia Home a l’hora d’adaptar-se a aquests nous temps.

Exemple d’això són, per exemple, els elements que s’han incorporat en les recepcions dels centres i que inclouen lectors facials i de presa de temperatura en tots els centres. La senyalització de les diferents zones d’aïllament i prevenció, els itineraris segurs, i la reserva estratègica d’EPIs en cada centre per a gestionar situacions que puguin produir-se, fins i tot més prolongades que les que ja s’han viscut, constitueixen altres elements d’aquests protocols amb els quals Vitalia Home vol protegir a residents i treballadors dels seus centres.

Així mateix, destaca la companyia, “l’esforç de formació dels treballadors, amb un reciclatge continu que es concreta en la realització de simulacres cada 10 dies en tots els centres, perquè sàpiguen actuar en tota circumstància i especialment per a detectar i actuar de manera immediata davant qualsevol indici o aparició de contagi”.

Tot això, “acompanyat del seu degut procés administratiu i de control per a garantir, en tot moment, la seguretat tant dels residents com de l’equip de professionals”, conclou.

Nou comentari