Els Bombers s’actualitzen per prioritzar la prevenció i l’atenció als vulnerables

Es crearà un centre d'operacions logístiques, es revisarà la carta de serveis i es fomentarà la cooperació

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un seguit de mesures per modernitzat i actualitzar els Bombers de Barcelona. El consistori ha explicat que també es vol “reimpulsar” Barcelona a nivell de prevenció i seguretat per tal que la ciutat i el seu espai públic “s’adapti de la millor manera possible a la situació generada per una crisi”. Un primer àmbit d’actuació és la protecció civil i la prevenció i situa com a repte “anticipar-se”. També es millorarà la formació i atenció als més vulnerables, es crearà un centre d’operacions logístiques i es revisarà la carta de serveis per actualitzar-la a la situació actual.

En l’àmbit de la prevenció, es consolidarà el Sistema Integral de Seguretat Pública fomentant la coresponsabilitat i la col·laboració entre administracions i serveis que participen en una emergència. Per assolir-ho, es potenciarà l’educació, la formació i el desenvolupament de perfils professionals que garanteixin la disponibilitat de perfils capaços de construir resiliència i resposta davant de situacions excepcionals. Es simplificarà i millorarà el servei a la ciutadania reconeixent el paper principal del Servei de Prevenció i s’establirà el 112 com a telèfon únic de les emergències.

Centre d’operacions logístiques

També es reforçarà l’atenció a les persones després que l’emergència sanitària de la Covid-19 hagi posat de relleu el reforç als col·lectius més vulnerables i de millorar la capacitat logística i d’organització de la ciutat a l’hora d’adquirir materials i equip i de fer la seva distribució. Per això, s’establirà un centre d’operacions logístiques d’emergències que estarà muntat i coordinat per l’SPEIS. Es reforçarà també la formació a treballadors socials en matèria de prevenció i de seguretat amb l’objectiu que aquest coneixement es traslladi a les persones vulnerables que atenen.

D’altra banda, es potenciarà l’Espai Bombers perquè es converteixi en un ‘hub’ de coneixement de la prevenció d’incendis i la protecció civil. L’objectiu és que, juntament amb l’Espai formatiu de la Zona Franca i l’Aula de Prevenció del parc de la Vall d’Hebron, sigui un punt referent de la memòria històrica dels Bombers de la ciutat i potenciar la mediateca perquè sigui un punt de recerca d’informació audiovisual, documental i fotogràfica. També es revisarà la Carta de Serveis per adaptar-la a la situació actual de la ciutat, incorporant nous criteris ambientals o de resposta a una emergència sanitària i ampliar alguns aspectes que afecten a la prestació del servei.

Model de gestió

Un segon eix d’actuació és el desenvolupament del model de gestió del servei i de les persones. En aquest, es pretén incidir en els valors i el codi ètic del Servei de Prevenció i en la millora d’eines segons la participació i la pro activitat. Per això, es desenvoluparà una nova línia estratègica de l’organització a través d’una estructura amb l’objectiu principal de reforçar la capacitat d’anticipació i acció. S’impulsarà també una Unitat d’Anàlisi, Recerca i Investigació per investigar els sinistres de tots els serveis d’incendis amb víctimes o danys estructurals greus i col·laborar directament amb els cossos policials. L’objectiu és identificar les causes per tal d’implantar mesures preventives i correctores.

D’altra banda, es revisarà el Pla Director del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament per adaptar-lo a les noves necessitats i realitats. Altres mesures són preservar els valors del cos de bombers amb la modificació del sistema de presa de decisions, tant a nivell operatiu com directiu, per incloure els valors i els principis ètics com a element clau de la gestió estratègica, consolidar el compromís vers les polítiques de gènere –potenciant la incorporació de dones al cos- i implantar la perspectiva de gènere en el disseny, la implementació i l’avaluació de les actuacions i polítiques públiques.

Nou comentari