Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Acusen el TNC de fer processos de selecció de “dubtosa legalitat”

Polèmica al Teatre Nacional de Catalunya, on un grup d’exacomodadors eventuals ha denunciat actuacions “de dubtosa legalitat” respecte el procediment de selecció de personal. Han explicat que, després de dos anys treballant-hi, el passat dijous els van anunciar que havien quedat exclosos del procés de selecció per a personal fix discontinu. S’han queixat de manca de comunicació i de tracte pèssim durant aquests dos anys “d’incertesa”, que han desembocat en l’acomiadament de més de la meitat de la plantilla.

Segons aquests treballadors, fins ara el TNC només tenia quatre persones fixes discontinues en plantilla i la resta eren totes eventuals. Expliquen que la dinàmica habitual del centre era fer fora tota una fornada d’eventuals cada temporada i agafar-ne una de nova per cobrir les places que fossin necessàries.

Els exacomodadors sostenen que la nova reforma laboral obliga a tenir una plantilla fixa i que, si entre contracte i contracte no ha passat més d’un mes, per llei se’ls hauria d’haver considerat treballadors fixos discontinus.

Finalment, asseguren que des del TNC se’ls va dir que els tindrien en compte per cobrir 14 places d’acomodadors fixos discontinus i per això s’hi van inscriure tots però dels 20 que hi treballaven ara ja només en queden quatre. “Fa anys que actuen d’una manera bastant dubtosa amb la llei, precaritzant els seus treballadors”, han lamentat.

El TNC considera correcta la convocatòria

El TNC ha emès un comunicat per aclarir que el 22 de setembre va iniciar una convocatòria pública per proveir les 14 places d’acomodadors, una convocatòria que qualifica de “transparent i oberta d’acord amb els criteris de publicitat, equitat, capacitat i mèrit“. La va publicar a tots els canals de difusió, incloent xarxes socials, i va tancar l’admissió de candidatures el 9 d’octubre amb 868 sol·licituds.

El TNC subratlla que, d’acord amb el conveni col·lectiu, una comissió de selecció formada per representants de la Direcció i representants dels treballadors ha dut a terme el procés de selecció pertinent. A més, afegeix que els acomodadors eventuals que han estat treballant al TNC fins al novembre del 2022 “ho han fet des de l’abril del 2021” i tots els candidats han accedit a la convocatòria “en igualtat de condicions, en compliment de la normativa que és d’aplicació del TNC”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa