Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
El despatx Alonso-Cuevillas respon els dubtes sobre l’ús del domicili en separacions i divorcis

L’Espai Legal del TOT Barcelona i el Despatx Alonso-Cuevillas Advocats i Economistes resolen els principals dubtes dels lectors sobre l’ús del domicili en separacions i divorcis. Per a qualsevol aclariment o qüestió complementària, els lectors poden posar-se en contacte amb el despatx a través del correu electrònic [email protected].

Xavi: Qui paga la hipoteca?

El meu germà vol iniciar un procés de separació –no divorci- i no té clar si ell es quedarà sense res. La qüestió és que té dos fills, de 4 i 7 anys, i viuran amb la mare habitualment. Està d’acord que els nens visquin al pis però no sap si podrà afrontar la meitat de la hipoteca i el seu pis de lloguer. És cert que ha de pagar la hipoteca fins que els nens siguin majors d’edat i que el gaudeixi la mare pagant la meitat?

Si l’ús del domicili familiar s’atribueix a la mare per causa de la custòdia, en principi, i excepte que l’altre progenitor sigui el més necessitat, o llevat d’acord en contrari, els dos titulars del pis hauran de pagar la meitat de l’hipoteca de l’habitatge mentre duri la custòdia exclusiva o es modifiquin les circumstàncies.

En qualsevol cas, és molt important valorar tota la situació familiar i les condicions actuals abans d’arribar a cap acord que pugui, posteriorment, vincular a les parts per molt de temps.

Pep: compartir domicili

Hola, voldria saber si és possible compartir el domicili perquè el nen no s’hagi de moure si tenim la custòdia compartida. La meva dona vol que jo busqui un lloguer a prop de casa, però jo voldria anar rotant perquè el nen tingui estabilitat i perquè jo viuré amb la meva nova parella quan no tingui el nano. Seria una situació provisional fins que jo m’estabilitzi. El jutge concedeix automàticament l’ús del domicili compartit o pot decidir que sigui per un dels dos? I en aquest cas té prioritat la mare? El pis és 50% de cadascú.

Existeix la possibilitat d’establir un ús compartit del domicili, si bé no és la fórmula més habitual.

En cas que la custòdia sigui compartida, el Jutjat també pot atribuir l’ús del domicili a un dels dos progenitors, sempre que sigui el més necessitat, però aquesta atribució serà sempre de forma temporal. El Jutjat també podrà acordar no atribuir l’ús del domicili a cap de les parts i acordar la venda de l’habitatge.

Kilian: domicili sense fills

Hola, la meva dona i jo ens divorciarem però de moment no hi ha acord. Tenim una casa amb una hipoteca pendent de liquidar, però jo no estic disposat a marxar de casa i seguir pagant. Existeix la possibilitat que si anem a judici el jutge determini un ús rotatiu de la casa, per exemple per mesos, i que tots dos paguem a mitges la hipoteca? No tenim fills, de manera que penso que ella no ha de tenir més avantatge de sortida.

Si no existeixen fills, l’autoritat judicial podrà, de forma excepcional, atribuir l’ús del domicili a la part més necessitada de protecció. En tot cas, aquesta atribució serà temporal.

S’haurà de discutir, en aquest cas, si algú dels dos té més necessitat que l’altre part, per la qual cosa, s’haurà de valorar la situació econòmica de les dues parts.

Ivet: fins quan puc viure amb la meva filla?

Voldria saber si hi ha un màxim de temps per viure al pis que és propietat del pare de la meva filla i meu. Ens vam divorciar fa 7 anys i l’ús del pis va ser per a mi, que tinc la custòdia, tot i que ell es fa càrrec del 50% de la hipoteca. Però ara que la nostra filla farà 18 anys, vol plantejar que jo hagi de marxar i poder vendre el pis. Fins a quin punt que la nostra filla sigui major d’edat vol dir que haurem de buscar una altra casa? Ella ha començat la universitat enguany. Jo em plantejo buscar un advocat perquè vol posar-me una demanda per modificar les condicions del divorci.

Tenint en compte que existeix una Sentència prèvia, en primer lloc haurem d’atendre a les clàusules concretes de la Sentència en relació a l’atribució de l’ús del domicili.

El Codi Civil de Catalunya estableix que l’ús del domicili s’atribueix, preferentment, al progenitor que tingui la custòdia dels fills menors.

No obstant això, i com que ja existeix una Sentència prèvia, haurà de valorar-se què diu de forma expressa la Sentència que va atribuir l’ús per poder donar una solució precisa.

Nou comentari

Comparteix