Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
El despatx Alonso-Cuevillas respon els dubtes sobre la llei de segona oportunitat

L’Espai Legal del TOT Barcelona i el Despatx Alonso-Cuevillas Advocats i Economistes resolen els principals dubtes dels lectors sobre la llei de la segona oportunitat.

Les respostes a les consultes formulades han estat elaborades pel lletrat Frederic Blanco, del Departament de Dret Mercantil del bufet. Per a qualsevol aclariment o qüestió complementària, els lectors poden posar-se en contacte amb el despatx a través del correu electrònic [email protected]

Antoni: Es pot seguir treballant sense perdre el sou?

El meu fill té una empresa de transport i malauradament no ha pogut pagar els deutes. Està en procés d’aconseguir la segona oportunitat, però ens preocupa molt que quedi en la ruïna per sempre més. Si li perdonen del deute podria treballar a la nostra empresa o li embargarien una part del sou? El deute supera els 500.000 euros i ell està molt desanimat amb el seu futur.

Una vegada presentat el concurs voluntari de creditors, si es considera que el seu fill és un “deutor de bona fe”, podrà accedir a l’anomenat BEPI (benefici d’exoneració del passiu insatisfet) i eliminar tots els seus deutes. Per ser considerat un “deutor de bona fe” serà necessari que es compleixen tots els requisits legalment establerts, que poden concretar-se en els següents:


a) No disposar de patrimoni (en cas de tenir-ho, haurà de ser liquidat dins del procediment concursal). Això no obstant, en determinades ocasions, serà possible conservar l’habitatge habitual.

b) Que el concurs no es declari culpable, és a dir, que la causa de la insolvència no sigui una manifesta negligència o voluntat de frau per part del concursat.

c) No haver-se acollit a la Llei de Segona Oportunitat en els 10 anys anteriors.

d) No haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

e) No haver rebutjat una oferta d’ocupació “adequada a la seva capacitat”.

Per tant, una vegada aconseguit el BEPI, el seu fill no patirà cap embargament del seu sou i podrà gaudir d’una segona oportunitat.

Natàlia: la família és responsable?

El meu marit està iniciant el procés perquè li condonin el deute de la seva empresa, que després de molts anys no ha pogut pagar tots els deutes. Però tenim molta por que estant casats jo també ho perdi tot. Tenim un pis en comú i una petita segona residència, que era dels meus pares, i jo tinc una feina amb una nòmina de 1.300 euros. Quina serà la nostra situació a partir d’ara?

El fet d’estar casats no té cap conseqüència, sempre que ho estiguin en règim de separació de béns, ja que ambdós conserven plena independència en relació amb el seu propi patrimoni i els seus deutes.

Cosa diferent és que tinguin en comú la propietat d’un pis. En aquest cas, si el seu marit inicia un procés concursal per obtenir la segona oportunitat, haurà de vendre (dins del procediment concursal) la seva meitat del pis. Únicament podria conservar aquesta meitat de l’immoble si el pis és el seu habitatge habitual i té una càrrega hipotecària que supera el valor de venda de l’immoble en l’actualitat.

Pel que fa a la segona residència, novament, si només és propietat seva, i no del seu marit, no es veurà afectada.

Enric: deutes amb la Seguretat Social

El meu germà va tancar l’empresa fa uns mesos i va deixar nòmines per pagar i un deute d’uns 300.000 euros a la tresoreria de la Seguretat Social. Li hem dit que iniciï el procés per demanar la segona oportunitat, però a hores d’ara pel que s’ha informat no pot fer-ho perquè aquests deutes no es perdonen totalment. Actualment està buscant feina, però li han dit que li embargarien la nòmina fins al SMI. És cert? Quines alternatives té per tenir ingressos per viure?

Efectivament, encara que s’iniciï el procediment per obtenir la segona oportunitat, el seu germà únicament podrà gaudir de la part de la seva nòmina que no sigui inembargable.

A títol d’exemple, una persona amb ingressos de 3.000 euros mensuals i fills a càrrec seu, patiria un embargament inferior a 400 € mensuals.

Pel que fa al deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, aquest tindrà la consideració de crèdit públic i privilegiat dins del concurs. Segons l’article 491 de l’actual Llei Concursal (modificada pel Text Refós de data 5 de maig de 2020), els deutes públics no poden ser objecte d’exoneració. Això no obstant, aquesta “nova legalitat” va en contra, tant de la mateixa Directiva europea d’insolvència, com la jurisprudència del Tribunal Suprem. Per aquest motiu, són ja molts els Jutjats Mercantils que estan inaplicant aquest nou precepte i concedint la segona oportunitat tot i haver-hi crèdits públics.

La segona oportunitat amb crèdits públics pel mig no és immediata, sinó que serà necessari presentar un pla de pagaments d’aquests crèdits que duri 5 anys i on es destinin, almenys, el 50% dels ingressos (no inembargables).

La Llei preveu que, tot i no haver-se complert en la seva integritat aquest pla de pagaments, si el deutor hagués destinat al seu compliment, almenys, la meitat dels seus ingressos (sempre que no fossin inembargables) tots els seus deutes podran ser completament exonerades transcorreguts aquests 5 anys, inclosos els crèdits laborals i públics.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa