Llum verda al pla especial de protecció de Collserola

El document proposa un augment dels espais lliures i projecta una nova estratègia per a l'ús públic

El Govern ha aprovat aquest dimarts el pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. El document ordena i regula els usos i les activitats d’un espai natural de “gran rellevància” a l’àmbit metropolità de Barcelona i en vol garantir la màxima “protecció i conservació”. La nova planificació proposa un augment dels espais lliures i projecta una nova estratègia per a l’ús públic. D’aquesta forma defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i adaptativa.

El pla aprovat té una naturalesa mixta: ambiental i urbanística. Així, l’àmbit d’aplicació inclou la totalitat de l’espai, que coincideix amb el lloc d’importància comunitària i zona especial de conservació. També s’hi inclouen terrenys de l’interior o l’exterior de l’espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir el compliment dels objectius bàsics de la declaració de Parc Natural.

Menys sol per a infraestructures

Entre els principals canvis i novetats, destaca la identificació de determinats espais que requereixen un tractament diferenciat, l’increment d’espais lliures, una qualificació específica per al sistema hidrogràfic o la potenciació de les activitats agropecuàries. A més es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments, i es defineix un nou model d’ús públic i social per potenciar un lleure que no malmeti el parc.

El document ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional sota la tutela d’una comissió tècnica i una comissió institucional formada pel conjunt d’administracions i presidides pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. Posteriorment, ha estat aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB, les respectives comissions d’urbanisme i, finalment, pel Govern. Es culmina així un procés que es va iniciar el desembre de 2012.

Més informació

Nou comentari