L’Ajuntament prorroga els impostos municipals fins al juliol

La taxa de les terrasses no s'haurà d'abonar fins l'octubre

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat prorrogar els terminis de pagament dels impostos municipals, en la majoria de casos, fins al mes de juliol.

En la majoria de casos, s’amplia el termini fins al 3 de juliol, com és el cas de l’impost sobre béns immobles (IBI) -que acabava inicialment el 4 de maig per als rebuts no domiciliats-, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica -finalitzava el 15 de juny-, o la plusvàlua. En altres tributs, els terminis s’amplien més enllà de l’estiu. Per exemple, la taxa de terrasses es podrà pagar fins al dia 1 d’octubre. A més, en aquesta taxa la quota a pagar tindrà en compte el període en què els establiments no han pogut obrir.

Per a l’impost sobre l’activitat econòmica (IAE) i el preu públic de recollida de residus comercials i industrials els terminis s’amplien entre l’1 d’octubre i l’1 de desembre (rebuts no domiciliats) i fins al 23 de desembre (domiciliats).

D’aquesta manera, segons el consistori, es vol contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques de la ciutadania, de les empreses i de l’activitat econòmica en general, arran de la crisi de la Covid-19.

En paral·lel a les pròrrogues anunciades, l’Institut Municipal d’Hisenda també ha creat l’Oficina Tributària virtual com a un canal específic d’atenció i assessorament fiscal per a la ciutadania i empreses mitjançant correu electrònic.

L’objectiu de les mesures, segons ha dit el primer tinent Jaume Collboni, és “alleugerir la càrrega fiscal sobre les empreses i afavorir la liquiditat“. Segons Collboni, la idea és que hi hagi una represa de l’activitat econòmica “el més ràpid possible” un cop se surti de l’estat d’alarma.

Descompte per inactivitat de bars, restaurants i comerços

En un primer paquet de mesures urgents anunciat el dia 16 de març, l’Ajuntament de Barcelona ja va anunciar que ajornava el cobrament de la taxa turística al setembre i que no cobraria la de terrasses mentre bars i restaurants segueixin tancats. A més, el consistori va dir que tampoc no cobraria durant el període que duri el confinament el preu públic de la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses els dies que no puguin obrir per l’estat d’alarma.

Així, l’ampliació en el pagament de la taxa de terrasses permetrà gestionar els descomptes que corresponguin a aquest període en què hagin estat tancats els establiments. Per tal d’introduir aquestes modificacions, s’anul·laran els rebuts que encara no hagin estat pagats i es procedirà a liquidar de nou les quotes, amb el descompte corresponent .Aquelles persones contribuents que ja hagin pagat el rebut d’aquest 2020, podran sol·licitar que se’ls retorni la part proporcional al període en què han hagut de romandre tancats per l’estat d’alarma a través del tràmit d’internet de devolució.

De la mateixa manera, el preu públic de residus també tindrà en compte la reducció que pertoqui en relació al període de duració de l’estat d’alarma.

Fraccionament dels tributs

Ara, a més, en el cas de l’IBI i l’impost de vehicles, es podrà fraccionar el pagament sense interessos sempre que el contribuent ho demani i aquest fraccionament finalitzi dins l’any 2020.

En el cas de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), del preu públic de recollida de residus i de la taxa d’utilització privativa de la via pública (taxa de terrasses), el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos sempre que el termini final de pagament no vagi més enllà del mes de setembre de 2021.

Nou comentari