Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
10 anys de Formació Professional a l’administració local

La Formació Professional dual és una modalitat de formació professional en la qual l’alumnat combina la formació en el centre educatiu i en una empresa o institució, que també es converteix en “empresa formadora”. Aquest model mixte permet adequar els continguts formatius a les necessitats del món laboral, aprenent en situacions reals. Un dels reptes d’aquest model és la necessitat d’ampliar el nombre d’empreses i entitats on desenvolupar la formació. Per tant, és fonamental que les administracions en facin part d’aquest esforç, com està fent l’Ajuntament  de Barcelona.

Està demostrat que les persones que cursen la modalitat dual d’FP tenen una inserció laboral més alta i que una bona part d’elles ho fan a les mateixes empreses on realitzen les seves pràctiques. El sistema públic a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana ha fet una aposta clara  per acollir estudiants en pràctiques en els seus serveis. Ara si pensem abans que res en un procés educatiu, que és el que representa la formació dual, i en que les ocupacions canvien i ens hem de formar al llarg de la vida; aquest entorn local fomenta una modalitat dual inclusiva que no deixi ningú al marge i que contribueixi a fomentar les competències transversals. Davant un entorn que canvia contínuament, aquestes competències són les que ajudaran a les persones en la seva ocupabilitat al llarg de la vida.

A Catalunya, on el marc normatiu de l’FP dual el tenim des de l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en implementar aquesta modalitat formativa. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, a les seves Escoles Bressol Municipals,  va ser el primer àmbit de l’Ajuntament on ja el curs 2013-14 van començar 60 persones en pràctiques. El model d’Escoles Bressol Municipals, que fa que totes siguin alhora centres educatius i centres formatius, ha portat a que el curs 2002-23 les 103 escoles acullin 103 estudiants en dual.

L’any 2014 es va aprovar una Mesura de Govern que impulsa l’FP Dual a tot l’Ajuntament de Barcelona, compromís que s’ha mantingut refermat fins a la data d’avui gràcies a una inversió de 6 milions d’euros. Fins el curs 2022 -23 s’han assignat 2.000 becaris i becaries a diferent dependències municipals, incloent 21 perfils professionals

El projecte de l’Ajuntament de Barcelona és un referent a tot el sector públic i ha esdevingut, amb tota probabilitat, el projecte en dual més gran d’Espanya tant de l’àmbit privat com públic, gràcies també a la col·laboració entre administracions i amb la Fundació BCN Formació Professional. El volum total de becaries i becaris pel curs 2022-2023 és de 285.

El fet de donar a conèixer l’FP dual a les empreses municipals i contractades per prestar serveis municipals ha estat beneficiós per a tots els ajuntaments en general. S’amplia el nombre de cicles que poden fer pràctiques, i les persones, en molts casos, si que poden tenir una inserció laboral més directe.

L’administració local és la més propera al territori i la que millor coneix i es relaciona amb el seu entorn econòmic i social. En una bona part d’ajuntaments de l’Àrea i Regió Metropolitanes (i de la resta de Catalunya), els ajuntaments tenen un paper rellevant en impulsar l’FP (consells de l’FP, consells comarcals, taules empresarials…).  Els ajuntaments no tenen una competència específica en educació però si tenen un paper rellevant en contribuir a impulsar-la i en fer de pont entre l’educació i l’entorn contribuint a generar ocupació. Amés de ser “empreses formadores”, acollint alumnat en pràctiques, poden contribuir a que les empreses i institucions dels seus territoris també es sumin al projecte dual generant així un ecosistema d’aprenentatge conjunt on tot sumi.10 anys d’experiència en FP dual i el desplegament de la nova llei d’FP ens posen davant un repte del que l’administració pública no pot quedar al marge.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa