Interrompuda la circulació en la línia d’AVE entre Barcelona i Girona

Nou comentari