Uns 25.000 joves barcelonins han tingut més dificultats per pagar el pis degut a la Covid-19

Un de cada quatre joves a Barcelona ha tingut més dificultats per pagar el pis degut a la Covid-19. És una de les principals dades que es desprenen de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, feta entre el març i el juliol a 1.400 joves d’entre 15 i 34 anys que viuen a la ciutat. El 24% dels enquestats afirma que ha tingut més dificultats per pagar les mensualitats, un 5,7% –uns 25.000 si s’extrapola la dada– declara que no ha pogut fer front puntualment a algun lloguer o quota d’hipoteca mentre que un 3% ha hagut de tornar a casa els pares o d’un familiar, un 1,6% ha canviat a un pis pitjor i un 1,6% ha començat a compartir.

La majoria, un 63,7%, no ha patit cap incidència amb l’habitatge per culpa de la pandèmia.Més dades sobre habitatge mostren que el 64,5% dels joves de 18 a 24 anys viuen amb els pares mentre que dels 25 als 34 la majoria (un 76,2%) viuen emancipats. D’aquests, prop del 40% viu amb la parella, un 10% amb parella i fills, un 30,7% sol i un 22% comparteix pis amb amics o altres persones. Més de la meitat dels que comparteixen pis ho fan per necessitat econòmica mentre que la resta ho fa perquè prefereix no viure sol.

Empitjorament de l’economia

Una altra dada que retrata un primer impacte de la covid és que la meitat dels joves enquestats indiquen que la situació econòmica de la seva llar ha empitjorat durant els primers mesos de la crisi, en contraposició a un 5,4% que assegura que ha millorat. L’afectació s’ha vist agreujada en els barris amb rendes més baixes.

A més, gairebé el 60% creuen que la crisi afectarà ‘negativament’ o ‘molt negativament’ el seu futur. “La principal afectació és la salut però la segona és l’econòmica”, ha recordat el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, durant la presentació dels resultats de l’enquesta.

Atur

La taxa d’atur entre els joves dels 16 als 34 s’intensifica i passa del 7,2% el juliol del 2019 a un 13,3% al juny del 2020. És a dir, pràcticament es duplica la taxa en relació a dates similars l’any passat.

Tot i que no hi ha diferències significatives per gènere, sí que s’han amplificat les desigualtats de la
població jove segons el país de naixement, amb un 17,4% d’atur en el cas de nascuts a l’estranger, vers el 9,6% en els nascuts a l’Estat. També hi ha canvis segons la renda. En els barris amb rendes més baixes la taxa d’atur triplica (19,5%) a la dels barris amb rendes més altes (6,3%).

Rendiment acadèmic

L’enquesta també es fixa en l’impacte de la primera onada en el rendiment acadèmic dels joves que en aquell moment cursaven algun estudi. Més del 80% dels enquestats d’entre 15 i 29 anys afirmen que la Covid els ha afectat d’alguna manera. D’aquests, un 84,5% va haver de seguir el curs a distància però el que més destaca és que un 37,2% admet que el seu rendiment va baixar i que un 4% va haver de deixar els estudis per algun motiu relacionat amb el coronavirus. Un 9,4% diu que ha suspès els estudis mentre que un 14,5% apunta que ha millorat.

Segons Riera, els serveis de l’Ajuntament han detectat que en el context actuar calia potenciar l’assessorament individualitzat dels joves per al seu futur professional. Per això, es proposa replicar el programa ‘Decideix’, d’acompanyament a la presa de decisions acadèmiques, als deu districtes de la ciutat durant aquest curs, i elaborar una guia sobre la presa de decisions constructives i respectuoses, dirigida a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Afectació emocional

Més de la meitat dels entrevistats (52%) declaren, a més, que la situació derivada de la Covid-19 i el confinament els ha afectat psicològicament. A pesar de les conseqüències emocionals generades pel confinament, la percepció majoritària de la població jove ha estat que la relació amb la seva família s’ha mantingut igual (66,8%) o fins i tot ha millorat (27,3%).

El consistori vol fomentar el benestar emocional i psicològic de la població jove a través de càpsules informatives i de formació. A més, també preveu de cara al 2021 ampliar i reforçar el Servei per Adolescents i Famílies (SAIF), que incorpora els punts ‘Aquí t’escoltem’ i el Centre per a famílies amb fills adolescents.

Joves no empadronats

Per primera vegada l’enquesta a la joventut que fa l’Ajuntament inclou a la mostra joves no empadronats a Barcelona però que hi resideixen des de fa, com a mínim, 6 mesos. Aquests suposen el 13,4% i, per tant, el consistori estima que en total a la ciutat hi viuen uns 445.000 joves.

Nou comentari