Naturgy paga 14 milions per impostos endarrerits d’unes obres al Port de Barcelona

L’Ajuntament ha confirmat que ha rebut l’ingrés després d’un litigi de més de 8 anys

Naturgy ha fet efectiu aquesta setmana el pagament de gairebé 14 milions d’euros en conceptes d’impostos endarrerits per unes obres al Port de Barcelona l’any 2010. D’aquesta manera, la companyia ha saldat un deute amb l’Ajuntament de Barcelona després d’un llarg procés administratiu i judicial iniciat el 2011 en el qual sempre s’ha donat la raó al consistori. Els 13,8 milions corresponen a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per les obres de la central tèrmica de cicle combinat del port.

L’ICIO és un tribut municipal previst a la Llei d’Hisendes Locals i està regulat per una ordenança. Naturgy ha pagat la quota endarrerida, els interessos de demora i els recàrrecs per l’endarreriment en el compliment de les seves obligacions. Les actuacions van començar l’agost del 2011, quan els tècnics de l’Ajuntament van iniciar les gestions per la regularització tributària de l’obra, que tenia un cost de 445 milions d’euros.

No obstant això, Naturgy va al·legar que el cost de l’obra era molt inferior, tot i que no disposava ni de factures ni de certificacions per acreditar l’import exacte perquè tota la documentació estava en mans de contractistes, alguns d’ells estrangers, i subcontractistes. Després d’uns quants ajustaments, l’Ajuntament va determinar que l’import de l’ICIO era de 13,8 milions i llavors va començar el litigi.

Més informació

Nou comentari