Empreses del [email protected] rebutgen la proposta municipal per rellançar el districte

Qüestionen la viabilitat del planejament urbanístic que ha fet l'Ajuntament

Les empreses del [email protected] qüestionen la viabilitat de la proposta de planejament urbanístic aprovada inicialment per l’Ajuntament de Barcelona per transformar el districte. L’Associació [email protected] BCN ha presentat al·legacions davant dels dubtes que els genera la proposta del consistori. En concret, creuen que el nou planejament pot generar una “inseguretat jurídica, econòmica i tècnica” que dificulti l’execució de la transformació dels sectors pendents.

Per això, esperen que les al·legacions fetes serveixin per millorar la proposta inicial de l’Ajuntament i es garanteixi així l’atracció de noves inversions i els objectius perseguits pel consistori, com ara l’increment d’habitatge públic al districte [email protected] Esmenten, per exemple, que la memòria econòmica de la proposta es basa en estimacions del valor del sòl de l’any 2000 considerat en clau industrial i asseguren que aquest valor és avui dia molt superior.

En l’àmbit tècnic, les al·legacions recullen que a la proposta inicial bona part de l’habitatge nou projectat dependria de l’increment de sostre edificable sobre remuntes d’edificis existents. “Aquestes remuntes són, des d’una perspectiva tècnica, molt difícils d’executar, i implica fer front a elevats costos a causa de la problemàtica del sòl i l’estructura de les edificacions”, expressen.

L’associació també manifesta dubtes d’inseguretat jurídica en relació a una nova clau urbanística, la [email protected], que preveu que el vial clàssic computi com espai lliure i zona verda. “Ens sembla una proposta innovadora i encertada, però considerem que necessita reforçar la seva justificació jurídica”, afirmen.

Per tot plegat, l’Associació [email protected] BCN, que agrupa empreses, start-ups, institucions, i centres tecnològics, demanen obrir una taula de diàleg entre totes les parts per introduir millores a la proposta plantejada i garantir el desenvolupament de les transformacions pendents al districte.

Més informació

Nou comentari