L’Ajuntament ajorna les quotes de lloguer dels pisos públics dels pròxims tres mesos

Els llogaters les hauran d'abonar igualment, però més endavant i prorratejades | L'AMB també posposa dos rebuts

L’Ajuntament de Barcelona no cobrarà les quotes de lloguer dels habitatges del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig i juny. Com a mesura extraordinària per pal·liar els efectes de la pandèmia, les 8.748 famílies que viuen de lloguer en pisos gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) no hauran de preocupar-se fins al juliol per pagar el lloguer. A partir de llavors, abonaran l’import de les mensualitats d’abril, maig i juny prorratejat en els 18 mesos següents, és a dir, entre juliol de 2020 i desembre de 2021. A més, les quotes es prorretajaran adaptant-se a les noves condicions de cadascú perquè es revisarà les d’aquelles famílies que hagin patit reduccions significatives d’ingressos.

Aquest mateix procediment de revisió de quotes de lloguer el realitzarà, en cas de necessitat, la Fundació Hàbitat3 per als més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Actualment hi ha llogats a través de la Borsa de Lloguer de Barcelona 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la covid-19, ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent les mateixes rendes pels seus lloguers que reben en l’actualitat.

La moratòria de 3 mesos i el pagament ajornat mitjançant el prorrateig de les quotes en els propers 18 mesos s’aplicarà també a 1.400 habitatges de protecció oficial i en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.

Locals comercials

Finalment, l’IMHAB té llogats també al voltant de 400 locals comercials situats en els baixos dels edificis que ha promogut. El pagament d’aquests lloguers també quedarà suspès durant els propers tres mesos i s’anirà incorporant de forma progressiva el total de les tres quotes en les rendes dels 18 mesos següents.

En total, aquestes ajudes impulsades beneficiaran un total d’11.689 llogaters de l’IMHAB dels quals 400 ho són de locals comercials, 1.400 són propietaris d’HPO, 891 viuen en habitatges de la Borsa de Lloguer de Barcelona, i 250 ho són d’habitatges cedits a través del programa de la Fundació Hàbitat3.

Partida extraordinària de 3,5MEUR

Per poder afrontar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.

Nou comentari