La Cambra xifra el cost del confinament en almenys 4.180 milions d’euros

Si l'aturada s'allargués un mes, l'impacte podria arribar als 8.000 milions

La Cambra de Comerç de Barcelona ha estimat un impacte directe de 4.180 milions d’euros sobre el PIB de Catalunya, un 1,7%, en el cas que l’aturada econòmica duri quinze dies i el Valor Afegit Brut (VAB) del territori caigui un 40%. Si, en aquestes condicions, la paralització de l’activitat s’estengués un mes, l’impacte previst seria del 3,3%, un total de 8.360 milions. A aquest impacte negatiu caldria sumar el dels mesos posteriors de recuperació “progressiva” de l’activitat normal. Per sectors, s’estima que el primari no pateixi afectacions significatives, mentre que la construcció, els serveis i la indústria tindran un impacte negatiu d’un 50%, 45% i 33%, respectivament.

En els serveis, les activitats més afectades són les recreatives i artístiques, on en molts casos no és factible el teletreball i hi ha un elevat percentatge d’autònoms. Aquest sector, juntament amb el de les activitats immobiliàries, el transport marítim i aeri, els serveis d’allotjament i el comerç al detall, mantenen només un 25% de l’activitat.

El sector de transport terrestre també s’ha vist afectat, tant per la reducció del servei de transport públic com per l’aturada del transport públic escolar o del sector turístic. En aquest cas, les activitats estan afectades en un 50%.

Altres activitats, com les financeres i d’assegurances o les professionals, científiques, administratives o del sector d’informació i comunicacions s’estima que mantenen el 75% de l’activitat. En aquest cas, es tracta de sectors professionalitzats amb una alta possibilitat de fer teletreball.

El comerç d’alimentació, les benzineres, les farmàcies, premsa i serveis d’internet i transport de mercaderies no s’han vist afectades, com tampoc ho ha fet l’administració pública i educació. La sanitat i els serveis socials no només han mantingut l’activitat al 100%, sinó que han augmentat les contractacions.

En el cas de la indústria, el sector més afectat seria el d’indústria de material de transport, tèxtil, fusta i suro, arts gràfiques, material elèctric i productes informàtics. El menys afectat és el de la indústria del plàstic i cautxú i la indústria metal·lúrgica. Els sectors gens afectats són els que fan referència a les activitats extractives, la indústria alimentària, la química i farmacèutica o l’electricitat, gas, aigua i sanejament.

D’acord amb els percentatges de caiguda del VAB corresponent a cada sector, el descens agregat del PIB català al març serà previsiblement del 43%.

La corporació ha calculat l’impacte econòmic directe a curt termini sobre la base d’un descens de l’activitat, traslladada al PIB pel costat de l’oferta, la demanda i les rendes. La Cambra anirà revisant l’estimació a mesura que es conegui més informació sobre l’evolució dels diferents sectors i les mesures del sector públic.

Més informació

Nou comentari