La Cambra de Barcelona proposa un salari mínim d’entre 1.000 i 1.100 euros

L'estudi presentat per Joan Canadell indica que caldria adaptar el sou mínim al territori, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona

La Cambra de Comerç de Barcelona ha proposat establir un Salari Mínim de Referència (SMR) d’entre 1.000 i 1.100 euros a Catalunya el 2020. “És possible que el nostre país vagi cap a un model de més valor afegit”, ha assegurat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, durant la presentació de l’estudi monogràfic ‘Un salari mínim de referència per a Catalunya. Criteris i propostes d’aplicació’.

Aquest valor s’hauria d’actualitzar periòdicament i podria arribar a 1.200 euros en 2026 i apropar-se als 1.400 el 2030. Per altra banda, “només” el 10,7% de les empreses enquestades admeten una afectació de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2019, segons l’estudi.

L’informe reivindica la necessitat de fixar un valor per a l’SMR a Catalunya d’entre 1.000 i 1.100 euros bruts al mes el 2020 distribuïts en catorze pagues. Per tal de “minimitzar els costos”, la Cambra de Comerç considera que el salari s’hauria de poder modular en funció dels grups d’edat i els territoris.

En concret, l’estudi recomana fer una excepció en el cas dels joves a partir de setze anys, en tant que l’establiment d’un salari mínim elevat podria “incentivar l’abandonament prematur” dels estudis. De fet, altres països com Països Baixos, França, Bèlgica, Regne Unit o Luxemburg, entre altres, apliquen un tractament diferencial als menors de 25 anys.

Així mateix, l’estudi preveu la necessitat d’adaptar el valor del salari mínim a les diferències del cost de vida entre els territoris de Catalunya. En aquest cas, l’exemple “més evident” és el de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Partint de la xifra base de 1.000 euros, l’estudi proposa actualitzar-la en funció del creixement tendencial dels preus i la productivitat, així com l’impacte dels augments del salari mínim sobre l’ocupació. Així, el sou podria arribar a superar els 1.200 euros el 2026 i apropar-se als 1.400 el 2030.

“Aquesta evolució de l’SMR seria absolutament compatible i conciliable amb el manteniment de la competitivitat i la creació de l’ocupació. No genera cap desequilibri, sinó al contrari, garanteix un equilibri en tots els sentits”, ha manifestat el director del Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona, Joan-Ramon Rovira.

Per garantir el compliment d’aquests principis, la Cambra de Comerç ha proposat també constituir un consell assessor format per “economistes de reconegut prestigi”. Aquest òrgan hauria d’avaluar periòdicament l’evidència disponible sobre l’impacte de la mesura en l’ocupació i contribuir a fixar els criteris per determinar els valors tendencials de les taxes de creixement dels preus i la productivitat al llarg d’un període mínim de cinc anys.

La proposta del Govern

Actualment, el Govern no té competències per fixar un salari mínim d’obligat compliment a Catalunya. Tot i això, pot acordar un salari mínim de referència en el marc de la negociació col·lectiva, fixar un SMR aplicable als empleats de les administracions i empreses públiques i proposar al govern espanyol un SMI diferenciat per comunicats autònomes.

En aquest marc, l’executiu de Quim Torra va proposar a principis de desembre l’establiment d’un Salari Mínim català de Referència de 1.239,5 euros, corresponent al 60% de la mitjana salarial catalana. “Podria ser contraproduent i negatiu indexar el valor del SMR al salari mitjà, i no medià”, ha assegurat el director del Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona.

El membre de la Cambra ha assegurat que el “risc” que els costos sobrepassessin els beneficis seria elevat però ha recordat la intenció de “convergir” cap a un salari de 1.200 euros el 2026.

“Creiem que el salari mínim de Catalunya ha d’anar tendint cap a models amb els quals ens volem emmirallar”, ha assegurat el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, en referència a Àustria, Bèlgica o Irlanda, amb salaris propers als 1.400 i 1.500 euros mensuals. “Això és possible, però ho hem de forçar”, ha afegit.

L’empresariat català, a favor de la mesura

En aquest context, la Cambra de Comerç ha portat a terme una enquesta de clima empresarial, elaborada conjuntament amb l’Idescat. En total, s’ha enquestat a 2.421 empreses per conèixer l’afectació de l’increment de l’SMI el 2019 i el seu posicionament al respecte sobre un hipotètic nou augment.

Segons l’estudi, hi ha una “clara majoria” d’empreses favorables a incrementar el salari mínim o els salaris de conveni. Un 29% de les companyies creu que l’augment del salari s’hauria de fer a través d’un increment dels sous de conveni, amb l’objectiu d’adaptar-los a la situació de cada sector. Un 18,8% de les empreses assegura que caldria adequar el salari mínim al nivell de vida del lloc on s’ubica l’empresa, atès les diferències entre els territoris.

Respecte a l’import, un 14% de les companyies considera que el sou mínim s’hauria de situar entre 901 i 1.100 euros; un altre 14% aposta per la franja d’entre 1.001 i 1.300, mentre que el percentatge d’empreses a favor de situar-lo per sobre els 1.300 cau fins al 4,2%.

Quant a l’impacte de la pujada del SMI en les empreses, “només” el 10,7% de les empreses diuen haver-ne patit els efectes. La Cambra de Comerç conclou que, amb les dades disponibles, “no hi ha base per afirmar que l’augment del SMI a 900 euros hagi tingut efectes negatius sobre l’evolució de l’ocupació a Catalunya.

Més informació

Nou comentari