AENA, responsable última del caos a l’aeroport per les vagues

Com a propietari de la infraestructura, l’ens públic ha de vetllar perquè les empreses prestin el servei correctament, i si no ho fan, pot resoldre’n el contracte

Nou comentari