L’origen curiós d’uns rètols antics encara visibles a Ciutat Vella

L'arxivera municipal Laura Fortuny difon context històric i fotos de les plaques que sobreviuen actualment

L’arxivera de l’Arxiu Històric de Barcelona Laura Fortuny ha publicat a través de Twitter un recull d’imatges i informació sobre rètols antics que daten del segle XVIII i XIX. Encara estan visibles a Ciutat Vella, i l’arxivera municipal ha donat context històric a cadascun dels tipus de rètols que encara es poden veure al districte.

Els rètols més antics que es poden veure són del segle XVIII i estan formats per llosetes de color blau. Segons ha detallat Fortuny, abans els carrers s’indicaven amb pintura a la paret, tot i que no n’ha quedat cap exemple. Les rajoles blaves s’utilitzaven per identificar “edificis destacats i els noms dels carrers, però també per ubicar les Illes dins dels Quarters”, segons ha precisat l’arxivera. Fortuny, que ha situat els rètols en un mapa interactiu, n’ha localitzat sis al districte.

Un altre model de rètols prové de la modificació de la divisió territorial de la ciutat. Es va fer el 1847 i es va passar de cinc a quatre quarters i de vuit a 10 barris. “Va suposar un gran canvi per a la població”, ha recordat Fortuny. Per aquest motiu es van senyalitzar els carrers amb làpides “rotulatòries” on s’especificaven el número de districte i barri i el nom del carrer. Es van col·locar entre el 1850 i el 1851 i n’han sobreviscut, com a mínim, 65.

Un tercer tipus de senyalitzacions es va començar a instal·lar el 1866. L’arquitecte Miquel Garriga i Roca, seguint una petició municipal, va preparar un projecte per numerar les illes de cases en què s’afegissin les ubicacions dels rètols de cada carrer. L’arquitecte va elaborar uns plànols amb els punts on s’havien d’instal·lar les plaques.

Finalment, un quart grup de plaques que sobreviuen actualment es van elaborar a partir d’un altre canvi territorial a Barcelona, aquest cop el 1878. Fortuny ha explicat que no disposa de documentació al respecte, però sospita que es va portar a terme entre el 1878 i el 1882.

Més informació

Nou comentari