El Palau Macaya tria onze projectes de reflexió per desenvolupar el curs que ve

Un total de 79 entitats han presentat les seves propostes per desenvolupar-les al centre de pensament de la Fundació "la Caixa"

El Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” tanca la temporada –en què no ha deixat de fer la seva activitat, tot i el confinament, ja que ha mantingut les conferències per via telemàtica– i ja ha seleccionat els projectes de reflexió que es desenvoluparan al centre durant el curs 2020-2021. 

En aquesta ocasió, s’hi han presentat un total de 79 entitats i finalment s’han seleccionat onze projectes, defensats per aquestes deu organitzacions:

  • Habitat 8 Impuls
  • ONG Nutrición sin Fronteras
  • Universitat Rovira i Virgili (2 projectes)
  • Fundació Universitària Balmes-Universitat de Vic
  • Centre de Visió per Computador-UAB
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Barcelona Supercomputing Center
  • Ecoserveis
  • Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional
  • Fundació Vicky Bernadet. 

S’hi abordaran temàtiques com ara la transformació de l’habitat urbà; l’envelliment i necessitats de cura; la innovació entre les dones africanes; l’agroecologia en els desplaçaments forçats; la inclusió social; la intel·ligència artificial, els moviments juvenils pel clima i les persones defensores del medi ambient i l’abús sexual infantil. 

Els projectes seleccionats s’emmarquen dins els quatre eixos temàtics i principis d’actuació del Palau Macaya: el desenvolupament humà entorn la sostenibilitat econòmica, social, mediambiental i democràtica, i inclouen obligatòriament un mínim de quatre activitats per dur a terme al centre de pensament del passeig Sant Joan de Barcelona. 

Fins a 100.000 euros per crear models sostenibles

La Fundació “la Caixa” dotarà d’un import màxim de 10.000 euros per projecte les entitats seleccionades. La finalitat és donar suport a iniciatives de reflexió, debat, i intercanvi d’idees perquè es puguin dur a terme com a part de la programació del Palau Macaya. Es tracta de donar visibilitat als projectes innovadors que creen les entitats sense ànim de lucre i que poden ajudar a avançar la societat, nous models sostenibles que donen resposta als interrogants dels debats de l’actualitat.

Els projectes triats tenen la finalitat d’ajudar a entendre millor els reptes que planteja la societat i permeten identificar noves tendències de repercussió directa, amb el Palau Macaya com a centre mediador. Respecte dels objectius a assolir, les iniciatives desenvolupades hauran d’esdevenir un projecte d’intervenció directa, hauran de ser una eina per abordar un dels quatre reptes plantejats (econòmic, social, mediambiental i de democràcia) i, finalment, hauran d’aportar un document d’incidència política.

Projectes seleccionats

1. HABITAT 8 IMPULS: “L’emergència de l’habitat urbà: reptes i oportunitats”

Data inici cicle: 7 d’octubre del 2020

Objectiu: Aprofundir en les reflexions entorn l’emergència de l’hàbitat per tal d’identificar i potenciar enfocaments, propostes i metodologies innovadores que permetin la transformació de l’hàbitat urbà.

La societat actual viu una emergència habitacional, social i climàtica que està posant a prova els seus fonaments. Des d’un enfocament holístic i prospectiu cerquem solucions a aquest gran repte.

2. ONG NUTRICIÓN SIN FRONTERAS: “Innovant des del sud: la dona científica africana i l’agenda 2030” 

Data inici cicle: 25 de setembre del 2020

Objectiu:Sensibilitzar a la ciutadania i les institucions sobre la importància de la investigació de les científiques africanes per impulsar i consolidar sistemes de benestar sostenibles a l’Àfrica i al món. 

El projecte farà reflexionar sobre l’efecte catalitzador d’oportunitats de desenvolupament humà sostenible que és possible gràcies a les aportacions de les dones científiques africanes. S’analitzarà el coneixement, la innovació i el desenvolupament tecnològic per al foment de la cultura de pau, enfortiment de les institucions democràtiques participatives, i l’eliminació de les desigualtats socials que comportin la perpetuació de situacions de pobresa, inseguretat alimentària i privació de drets. 

3. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI: “Envelliment i necessitats de cura. Una qüestio social i política” 

Data inici cicle: 21 de gener del 2021

Objectiu: Generar un espai de diàleg entre tots els agents implicats, institucionals, empresarials i socials per tal de promoure un abordatge integral i holístic de la cura a les persones grans. 

La manera com es resolen les situacions de cura generen situacions d’injustícia social i de gènere que plantegen la necessitat d’avançar cap a una redistribució més justa i equitativa. La finalitat és crear un espai d’intercanvi i reflexió que convoqui a tots els actors implicats, per explorar un nou compromís de tota la societat en la cura de les persones grans i en la consecució d’entorns d’atenció justos i socialment sostenibles.

4. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. UNIVERSITAT DE VIC: “La agroecologia com a resposta sistèmica i sostenible en contextos de desplaçament forçat”

Data inici cicle: 23 novembre del 2020

Objectiu: Contribuir al procés d’evolució de l’acció humanitària/desenvolupament cap a marcs més sistèmics que abordin les problemàtiques de les persones refugiades/desplaçades des d’una perspectiva sòcio-ecològica.

Les persones afectades per desplaçaments forçosos es troben en situacions de màxima vulnerabilitat i entre altres deficiències, no tenen garantida la seva seguretat alimentària i nutricional. El projecte permetrà generar un espai de coneixement internacional sobre el rol de la Agroecologia en desplaçaments forçats per abordar la problemàtica de les persones desplaçades i desenvolupar intervencions amb un enfocament de Seguretat Humana. 

5. CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR-UAB: “Impacte de la intel·ligència artificial a la societat” 

Data inici cicle: 7 d’octubre del 2020

Objectiu: Aprofundir en una sèrie de qüestions clau per a comprendre l’impacte que la Intel·ligència Artificial està tenint a la societat i com enfocar els canvis futurs. 

El projecte té com a finalitat reflexionar sobre una realitat que serà inevitable, la incorporació de la tecnologia intel·ligent en cada àmbit de la nostra vida, des de la nevera al nostre cotxe, des de la forma en què ens relacionem a la forma com comprem. Volem donar una visió ajustada de la realitat de la investigació tècnica de cara a reflexionar de forma conjunta, com a societat, de com volem que siguin aquests canvis, de cara a no perdre els nostres valors i drets democràtics pel camí.

6. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: “ATRAC (Atracció de coneixement per a la inclusió social)”

Data inici cicle: 1 d’octubre del 2020

Objectiu: L’objectiu del projecte és el de descobrir i dotar, a col·lectius i persones en risc d’exclusió, amb nous recursos i coneixements aplicats a la innovació i transformació social.

ATRAC és un projecte orientat a entitats que donen suport a col·lectius en risc d’exclusió social, posant especial atenció en els col·lectius de joves immigrants africans i d’orient mitjà, i les dificultats que pateixen durant el seu procés d’integració i desenvolupament identitari en el nou país d’acollida. Es pretén cercar, discutir i compartir nous models innovadors per a projectes d’integració social. 

7. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI: “Defenders: les persones defensores del medi ambient”

Data inici cicle: 23 de setembre del 2020

Objectiu: Articular i promoure la reflexió i el debat social respecte a la situació les persones defensores dels drets i el medi ambient i la necessitat de protegir-les i defensar-les.

Les constants amenaces, atemptats i assassinats contra les persones defensores ambientals i la subsegüent impunitat dels autors genera la necessitat d’identificar quins són els patrons de persecució, quins són els problemes en la visibilització d’aquesta realitat i quina és la protecció i l’assistència d’aquestes persones en situació d’alt risc, per tal d’elaborar una estratègia integral de defensa dels defensors ambientals. El projecte vol apropar aquesta realitat a la ciutadania i treballar amb els agents socials i les mateixes persones defensores amb la finalitat de promoure el treball en xarxa i millorar els programes de protecció i acompanyament internacionals, realitzats des de Catalunya, Espanya i àmbit internacional. Apropar realitats experiencials permetrà copsar la necessària solidaritat en la protecció de les persones defensores.

8. BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER: “GENDER BIAS IN SCIENCE – biaix de ciència en gènere”

Data inici cicle: 19 de gener del 2021

Objectiu: Reflexionar, intercanviar coneixement i analitzar els biaixos de gènere en la investigació en l’àmbit de la salut, la biomedicina i la Intel·ligència artificial (IA) per contribuir a reduir-los. 

El projecte té com a objectiu crear un espai de reflexió participatiu en què científics a escala internacional juntament amb la ciutadania analitzin i comparteixin coneixement sobre els biaixos de gènere en les noves tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA) i en especial en aquelles aplicacions de salut i biomedicina. Mitjançant les conferències i tallers dinamitzats planificats en el projecte, es planteja generar un espai que faciliti l’intercanvi i l’elaboració de propostes en aquest tema d’importants implicacions socials. 

9. ECOSERVEIS: “Implicació pel clima: construint espais locals de participació democràtica juvenil”

Data inici cicle: 29 Setembre del 2020

Objectiu: Identificar els factors que permetin incorporar les inquietuds del jovent implicat en l’exigència d’accions davant l’emergència climàtica en el disseny de polítiques públiques locals.

El projecte consisteix en la reflexió al voltant dels moviments juvenils pel clima i en la definició d’estratègies per canalitzar les seves inquietuds i promoure’n una participació sostenible i estructural en la planificació climàtica local. L’enfocament de l’acció està directament lligat als ODS 7, 10 i 13. El cicle oferirà un espai de diàleg entre responsables de la presa de decisions polítiques en matèria de clima, sostenibilitat i medi ambient i el jovent implicat en l’exigència d’accions per fer front a l’emergència climàtica.

10. FUNDACIÓ INTERARTS PER A LA COOPERACIÓ CULTURAL INTERNACIONAL: “Cultura i desenvolupament” 

Data inici: 5 de novembre del 2020

Objectiu: Elaborar una proposta compartida i participada pel  sector cultural per a una estratègia holística de promoció de la cultura i del seu paper fonamental pel desenvolupament humà.

El projecte es proposa impulsar, amb la contribució d’experts nacionals i internacionals, una reflexió pels actors locals de diferents sectors per entendre com la cultura pot influir positivament. També contribuir a crear models d’acció i intervenció innovadors a favor del desenvolupament humà sostenible en totes les seves dimensions: econòmica, mediambiental, social i democràtic.

11. FUNDACIÓ VICKI BERNADET: Educació afectivo-sexual i prevenció de l’abús sexual infantil” 

Data inici: 26 d’octubre de 2020

Objectiu: Aconseguir una metodologia que tingui en compte tots els aspectes de la sexualitat en sentit ampli per tal d’incorporar la prevenció dels abusos sexuals al currículum escolar.

Aquest projecte busca, a través de diferents jornades formatives i de tallers o grups de treball, crear una nova metodologia de treball. Buscar com incidir en la prevenció dels abusos sexuals a menors a través d’una educació afectivo-sexual en sentit ampli, que integri tots els aspectes de la sexualitat, les diferents identitats sexuals, els falsos mites sobre l’amor, la violència, etc.

Més informació

Nou comentari